Parkering

Hos oss finns det närmare 1 000 parkeringsplatser uppdelat mellan korttids- och långtidsparkering.

Parkeringsytorna närmast torget är korttidsparkering. Här får du stå gratis i upp till 3 timmar. Ingen parkeringsbiljett erfordras.

Parkeringsytorna längst bort, på andra sidan vägen är långtidsparkering. Här kan du stå tre timmar, eller längre. Står du under tre timmar trycker du ut en gratisbiljett i parkeringsautomaten och placerar i bilens framruta. Vill du stå längre än tre timmar så betalar du i parkeringsautomaten och placerar biljett synlig i framrutan. Det går även bra att betala parkeringen via app. Information om hur du går tillväga med det finns du vid parkeringsautomaterna.

Känner du dig osäker kan du alltid kolla vad områdesskyltarna anger.