Parkering

Hos oss finns närmare 1 000 parkeringsplatser. Parkeringsytorna närmast torget (den helfärgade markeringen i figuren) är korttidsparkering. Här får du stå i upp till 3 timmar, och det är gratis hela tiden och ingen biljett erfordras.

Parkeringsytorna över vägen (den streckade markeringen i figuren) är långtidsparkering. Här kan man stå tre timmar, eller längre. Står man under tre timmar trycker man ut en gratisbiljett i automaten, och placerar i framrutan. Vill man stå längre än tre timmar så betalar man i automaten och placerar biljett synlig i framrutan.