Kontakt

Citycon växel:

08-56253200

Felanmälan:
08-56253210
felanmalan@citycon.com

Shopping Centre Manager:
Mariza Olausson
mariza.olausson@citycon.com

 


Technical Manager:
Marcus Rylander
marcus.rylander@citycon.com

 


Event och tillfällig försäljning:
Jens Kvarnström, Specialty Leasing Manager
+46 8 522 80 310
jens.kvarnstrom@citycon.com

 

Leasing Manager:

Johan Claesson  
+46 8 562 532 00 (Telefontid 8.00-17.00)
johan.claesson@citycon.com
Kontaktar du gällande intresse av butikslokal på Stenungstorg.

 
Bevakning - Securitas:

08-6320288

Städ - Estate:

010-72222591

Parkering:
Parkman
08-734 90 00