Kontakt

Citycon växel:
08-56253200

Felanmälan:
08-56253210
felanmalan@citycon.com

Shopping Centre Manager:
Mariza Olausson
mariza.olausson@citycon.com

Kontaktar du gällande ordningsfrågor och marknadsföring.


Technical Manager:
Stefan Lundström
stefan.lundstrom@citycon.com

Kontaktar du gällande energi och klimatfrågor.


Event och tillfällig försäljning:
Jens Kvarnström, Specialty Leasing Manager
+46 8 522 80 310
jens.kvarnstrom@citycon.com

 

Leasing Manager:

Anders Ohlsson  
08-4474633 (Telefontid 8.00-17.00)
anders.ohlsson@citycon.com
Kontaktar du gällande intresse av butikslokal på Stenungstorg, samt avtalsfrågor.


Leasing Administrator:

Marika Ivarsson
Hyresfrågor, hyresavier
cityconbostader@citycon.com
08-562253200 (Telefontid mån-torsd 8.00-10.00)
Kontaktar du rörande frågor kring avtalsadministration
 

Bevakning - Securitas:

08-6320288

Städ - Estate:

010-72222591

Parkering:
Apcoa
08-55630670